Kindergasthuis De Boeg

Kindergasthuis De Boeg is een bungalow in het groen waar kinderen die ziek zijn (0-18 jaar) samen met hun ouders kunnen verblijven. De bungalow, waar alles zo veel mogelijk is als thuis, kunnen kinderen logeren samen met ouders, zusjes, broertjes of vriendjes. Hier kunnen ze, ondanks hun ziekte, gewoon kind zijn.

Diverse fondsen en organisaties ondersteunen De Boeg financieel. Dit maakt het verblijf in De Boeg kosteloos. Deze ondersteuning valt echter steeds meer weg en daarom wil De Boeg een campagne starten om financiering vanuit de overheid te krijgen zodat dit voorgezet en uitgebreid kan worden. Voor deze campagne is dit boekje gemaakt met hierin het voorstel samen met echte (geanonimiseerde) praktijkverhalen welke ingezet zal worden als voorstel en PR-materiaal.

UA-51115879-1