FAME Magazine 2020

Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Samen werken in wijken en buurten

De term ‘inclusieve samenleving’ duikt steeds vaker op als het betere alternatief voor onze verzorgingsstaat. We zijn voor de inhoud van dit Magazine op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag wat daar precies mee wordt bedoeld. Hoe je vervolgens vorm kunt geven aan een inclusieve samenleving en of dat ook daadwerkelijk beter is voor mensen met een ondersteuningsvraag.

Grafisch ontwerp en illustraties: Niels Lindhout
Fotografie: Maarten Corbijn en Pim Geerts

ePaper not found

UA-51115879-1