FAME Magazine 2019

Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Het centrale thema van dit FAME Magazine is de vraag hoe je concreet betekenis kunt geven aan een tijdsgeest waarin mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag ‘op gelijke voet met anderen mee kunnen doen aan de samenleving. FAME wil de boodschap recht voor zijn raap, ‘met ballen’ tot uiting brengen. Dat vraagt om grote gebaren gecombineerd met strakke, overzichtelijke opmaak en eerlijke fotografie dicht op de huid, waarbij het onderwerp getoond wordt zoals hij of zij is.

Grafisch ontwerp en illustraties: Niels Lindhout
Fotografie: Maarten Corbijn en Pim Geerts

UA-51115879-1