FAME Magazine 2019

Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Het centrale thema van dit FAME Magazine is de vraag hoe je concreet betekenis kunt geven aan een tijdsgeest waarin mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag ‘op gelijke voet met anderen mee kunnen doen aan de samenleving.

Grafisch ontwerp en illustraties: Niels Lindhout
Fotografie: Maarten Corbijn en Pim Geerts

ePaper not found

 

UA-51115879-1